+45 7447 4419 [email protected]

Medarbejdere

 

I arbejdet med målgruppen ADHD, ADD, Tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt 

Skal alle ansatte på Alrunen der arbejder professionelt med de unge, være i gang med, eller have været gennem et opkvalificeringsforløb bestående af 16 kursusdage samt kontinuerlig understøttende supervision, svarende til 3 timer pr. måned årligt siden 2017.
Intention med opkvalificeringsforløbet er, at etablere et fælles fagligt afsæt for den pædagogiske praksis, der bygger på ny forsknings baseret og praksisnær viden relateret til Alrunens målgruppe af udsatte børn og unge med særlige behov. Forløbet skal udover at bidrage til et fælles værdisæt for personalegruppen, danne grundlag for en struktureret kompetenceudvikling for den samlede personalegruppe såvel for den enkelte medarbejder. Målet er at sikre, at alle medarbejdere på Alrunen er fagligt kompetente i forhold til deres funktion, samt at kompetencerne er i tråd med de mål, som Alrunen forpligter sig på.
Kursusrækkens temaer er baseret på Alrunens målgruppe. Undervisningen er eksemplificeret gennem praksisnære cases og øvelser således, at medarbejderen kan se en direkte sammenhæng mellem tilblivelsen af ny viden og egen praksis. Undervisningen er differentieret og med intentionen, at alle får muligheden for, at erhverve sig ny viden og udvikle egen praksis. Forløbet er kontinuerligt og der bygge på fra kursus til kursus.

Opkvalificeringsforløbet

-”Det anbragte barn med socio-emotionelle vanskeligheder (Det omsorgssvigtede barn)”

-”Børn og unge med udviklingsforstyrrelser (herunder børn med ADHD, autisme og neurologiske skader)”

-”Pædagogiske interventioner – mentalisering i praksis”

-”Børn og unge udsat for overgreb”. ”Børn og unge med krænkende adfærd”

-”Den professionelle som medforfatter af de gode fortællinger i forhold til barnet/den unge”

-”Samarbejdet med det anbragte barns netværk”

 

 

Ledelse

Azael Bakit Larsen

Azael Bakit Larsen

Daglig leder

Ansat på Alrunen i 2000. Daglig leder siden 2005.

Uddannelse: Diplom i Ledelse 2014, Pædagog  2000, speditør 1993.

Kurser: Førstehjælp 2015, medicinhåndtering 2014, kognitiv terapi og metode i forhold til udsatte 2017, overgreb på børn og unge, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb 2012, vejlederkursus, TR-kursus, SR-kursus.

Fritid: Cykelrytter licens i H50 og guitar.

Email: azael (at) alrunen.dk

Dorte Rasmussen

Dorte Rasmussen

Stedfortræder/personaleansvarlig

Ansat på Alrunen i 2008.

Uddannelse: Praktikvejleder 2012, Pædagog     2007, Bygningsmaler 1982.

Kurser: Førstehjælp 2015, medicinhåndtering 2014, anerkendende ledelse 2013, kognitiv terapi 2017, overgreb på børn og unge, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb 2012.

Fritid: Vandre ture og naturen.

Email: dorte (at) alrunen.dk

Nadja Hollænder

Nadja Hollænder

Skoleansvarlig

Ansat på Alrunen i 2017.

Uddannelse: Socialrådgiver med prof. bachlor, pædagogisk fleksibel diplom uddannelse.

Kurser: Kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Løb og træning.

Email: nadja (at) alrunen.dk

nadja (at) alrunen.dk

Pædagoger

Joon Heidal

Joon Heidal

Pædagog

Ansat på Alrunen i 2018.

Uddannelser: Pædagog

Kurser:

Fritid: .

Email: joon (at) alrunen.dk

Tina Hansen

Tina Hansen

Pædagog

Ansat på Alrunen september 2018 .

Uddannelse: Pædagog

Kurser:

Email: tina (at) alrunen.dk

Maria Petersen

Maria Petersen

Pædagog

Ansat på Alrunen september 2018.

Erfaringsgrundlag:

Kurser:

Fritid:

Email: maria (at) alrunen.dk

Marius Vestergaard

Pædagog

Ansat på Alrunen i 2018.

Uddannelser: Pædagog 2003.

Kurser:

Email: marius (at) alrunen.dk

Martin Schütt

Martin Schütt

Pædagog

Ansat på Alrunen i 2017.

Uddannelser: Pædagog 2016.

Kurser: Kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Computer.

Email: martin (at) alrunen.dk

Zarif

Zarif

Pædagog

Ansat på Alrunen i 2018.

Uddannelser: Pædagog 2018.

Kurser:

Email: zarif (at) alrunen.dk

Skole

Tue Ryborg

Tue Ryborg

Lærer

Ansat på Alrunen i 2016.

Uddannelse: Lærer 1997, idrætsmassør 2000, Falck healthcare.

Kurser: Læringsstile, ART instruktør, NADA, kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Vægttræning, løb, udfærdigelse af kostplaner og fodbold.

Email: tue (at) alrunen.dk

Køkken og pedel

Ina Larsen

Ina Larsen

Ernæring

Ansat på Alrunen i 2014.

Uddannelse: 2010 AVG (Almen Voksenpædagogisk) grunduddannelse, Professionsbachelor i ernæring og sundhed 2010.

Kurser: Akademimerkonom IBC Kolding

2010, små skridt til varigt vægttab, rygestop instruktør 2009.

Fritid: Løb og kreativitet.

Email: ina (at) alrunen.dk

Jan Petersen

Jan Petersen

Pedel

Ansat på Alrunen i 2015.

Uddannelser: Maskinsnedker.

Kurser: ABA anlæg.

Fritid: Edb og programering.

Email: jan (at) alrunen.dk