+45 7447 4419 [email protected]

Medarbejdere

 

I arbejdet med målgruppen ADHD, ADD, Tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt 

Skal alle ansatte på Alrunen der arbejder professionelt med de unge, være i gang med, eller have været gennem et opkvalificeringsforløb bestående af 16 kursusdage samt kontinuerlig understøttende supervision, svarende til 3 timer pr. måned årligt siden 2017.
Intention med opkvalificeringsforløbet er, at etablere et fælles fagligt afsæt for den pædagogiske praksis, der bygger på ny forsknings baseret og praksisnær viden relateret til Alrunens målgruppe af udsatte børn og unge med særlige behov. Forløbet skal udover at bidrage til et fælles værdisæt for personalegruppen, danne grundlag for en struktureret kompetenceudvikling for den samlede personalegruppe såvel for den enkelte medarbejder. Målet er at sikre, at alle medarbejdere på Alrunen er fagligt kompetente i forhold til deres funktion, samt at kompetencerne er i tråd med de mål, som Alrunen forpligter sig på.
Kursusrækkens temaer er baseret på Alrunens målgruppe. Undervisningen er eksemplificeret gennem praksisnære cases og øvelser således, at medarbejderen kan se en direkte sammenhæng mellem tilblivelsen af ny viden og egen praksis. Undervisningen er differentieret og med intentionen, at alle får muligheden for, at erhverve sig ny viden og udvikle egen praksis. Forløbet er kontinuerligt og der bygge på fra kursus til kursus.

Opkvalificeringsforløbet

-”Det anbragte barn med socio-emotionelle vanskeligheder (Det omsorgssvigtede barn)”

-”Børn og unge med udviklingsforstyrrelser (herunder børn med ADHD, autisme og neurologiske skader)”

-”Pædagogiske interventioner – mentalisering i praksis”

-”Børn og unge udsat for overgreb”. ”Børn og unge med krænkende adfærd”

-”Den professionelle som medforfatter af de gode fortællinger i forhold til barnet/den unge”

-”Samarbejdet med det anbragte barns netværk”

 

 

Ledelse og øvrig personale

Azael Bakit Larsen

Azael Bakit Larsen

Forstander

Ansat på Alrunen juni 2000, forstander siden 2005.

Uddannelse: Diplom i Ledelse 2014, Pædagog  2000, speditør 1993.

Kurser: Førstehjælp 2015, medicinhåndtering 2014, kognitiv terapi og metode i forhold til udsatte 2017, overgreb på børn og unge, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb 2012, vejlederkursus, TR-kursus, SR-kursus.

Fritid: Cykelrytter licens i H50 og guitar.

Email: azael (at) alrunen.dk

Linda Eriksen

Linda Eriksen

Pædagogisk Teamleder

Ansat på Alrunen april 2020.

Uddannelse: Pædagog

Kurser:

Fritid:

Email: linda(at) alrunen.dk

Nadja Hollænder

Nadja Hollænder

Faglig leder/Skoleansvarlig

Ansat på Alrunen maj 2017.

Uddannelse: Socialrådgiver med prof. bachlor, pædagogisk fleksibel diplom uddannelse.

Kurser: Kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Løb og træning.

Email: nadja (at) alrunen.dk

nadja (at) alrunen.dk

Joon Heidal

Joon Heidal

Pædagog

Ansat på Alrunen august 2018.

Uddannelse: Pædagog

Kurser:

Fritid: Friluft og jagt

Email: joon (at) alrunen.dk

Tina Hansen

Tina Hansen

Pædagog

Ansat på Alrunen september 2018.

Uddannelse: Pædagog

Kurser:

Fritid:

Email: tina (at) alrunen.dk

Torben Larsen

Torben Larsen

Pædagog

Ansat på Alrunen februar 2020.

Uddannelse: Pædagog

Kurser:

Fritid:

Email: torben (at) alrunen.dk

Marius Vestergaard

Marius Vestergaard

Pædagog

Ansat på Alrunen juni 2018.

Uddannelse: Pædagog

Kurser: Certificeret inklusionsvejleder (seminar.dk)
1. modul positiv psykologi (Accept) Marte Meo
Kolligial supervision (Accept)
Diverse kurser i børn med særlige behov
AMR grundkursus  

Fritid: Fodbold.

Email: marius (at) alrunen.dk

Martin Schütt

Martin Schütt

Pædagog

Ansat på Alrunen februar 2017.

Uddannelse: Pædagog.

Kurser: Kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Computer.

Email: martin (at) alrunen.dk

Zarif

Zarif

SkolePædagog

Ansat på Alrunen september 2018.

Uddannelse: Pædagog.

Kurser:

Fritid: Fodbold.

Email: zarif (at) alrunen.dk

Amar Mrgan

Amar Mrgan

Pædagog

Ansat på Alrunen december 2019.

Uddannelse: Pædagog

Kurser: 

Fritid:

Email: amar (at) alrunen.dk

Ahmed Ibrahim

Ahmed Ibrahim

Pædagog

Ansat på Alrunen oktober 2019.

Uddannelse: Pædagog.

Kurser: 

Fritid: 

Email: ahmed (at) alrunen.dk

Pædagog

Ansat på Alrunen 

Uddannelse: Pædagog.

Kurser:

Fritid: 

Email:  (at) alrunen.dk

Tue Ryborg

Tue Ryborg

Lærer

Ansat på Alrunen august 2016.

Uddannelse: Lærer 1997, idrætsmassør 2000, Falck healthcare.

Kurser: Læringsstile, ART instruktør, NADA, kognitiv terapi og metode 2017.

Fritid: Vægttræning, løb, udfærdigelse af kostplaner og fodbold.

Email: tue (at) alrunen.dk

Jan Petersen

Jan Petersen

Pedel

Ansat på Alrunen maj 2015.

Uddannelse: Maskinsnedker.

Kurser: ABA anlæg.

Fritid: It og programmering.

Email: jan (at) alrunen.dk

Ina Larsen

Ina Larsen

Ernæring

Ansat på Alrunen maj 2014.

Uddannelse: 2010 AVG (Almen Voksenpædagogisk) grunduddannelse, Professionsbachelor i ernæring og sundhed 2010.

Kurser: Akademimerkonom IBC Kolding

2010, små skridt til varigt vægttab, rygestop instruktør 2009.

Fritid: Løb og kreativitet.

Email: ina (at) alrunen.dk