+45 7447 4419 [email protected]

Målgruppe

 

Opholdsstedet Alrunen er godkendt til 11 børn og unge i alderen 10-18 år jf. § 66 stk. 1 nr. 5 i SEL. (+ efterværn jf. 76 i SEL)

Målgruppe

Børn og unge med opmærksomheds-forstyrrelse

Børn og unge udsat for omsorgssvigt

Børn og unge med lavt kognitivt funktionsniveau

Børn og unge med udviklings-forstyrrelse af skole færdigheder

Indskrivning

Indskrivning forudsætter en grundig drøftelse med anbringende kommune, af den unges behov og vores muligheder for at afhjælpe dem med socialfaglige og pædagogiske metoder.

Ved indskrivning er man som regel mellem 10 og 16 år. Ved fraflytning tilbyder vi et individuelt tilrettelagt efterværn omfattende bl.a. ADL-træning (Almen daglig læring).

Vores målgruppe er kendetegnet ved

Vi hos opholdsstedet Alrunen indskriver børn og unge med en opmærksomhed på børne- og ungesammensætningen på opholdsstedet. Og vil i alle tilfælde lave en individuel vurdering

  • Lavt selvværd og lav selvtillid
  • Social-kognitive vanskeligheder
  • Socio-emotionelle vanskeligheder 
  • Ureguleret eller udadreagerende og – eller selvskadende adfærd, som følge af de svigt de har oplevet i deres opvækst
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Børn og unge med ADHD og ADD
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse eller tilknytningsvanskeligheder

Udenfor målgruppen

 – Børn og unge med gennemgribende udviklingforstyrrelser.

 – Børn og unge med et aktivt misbrug (der kan tages individuelle hensyn i forhold til misbrugets karakter og omfang) hvilket                  vurderes ved en henvisning.

– Børn og unge med dom for vold af farlig karakter.

– Børn og unge, som er beskrevet med en udpræget krænkende adfærd af seksuel karakter.

– Børn og unge der har været udsat for gentagne seksuelle overgreb.

Alrunen samarbejder med Pædagogisk psykologisk konsulent Mads Randal-Lund der både superviserer personalet i børnenes udfordringer og underviser personalet i de pædagogikker Alrunen arbejder med.

Vi ved at arbejdet med udsatte børn og unge er et udfordrende job og derfor er Alrunen tilknyttet supervision i forhold til vores daglige trivsel og arbejdsmiljø ved coach Lars Kjeldsen.